Årsmöte

Årsmöte för föreningen kommer att hållas fredag 9 oktober, digitalt troligen via Zoom. På grund av det rådande infektionsläget har styrelsen beslutat att utbildningsdagarna flyttas till hösten 2021.

Läs mer