Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica ledigförklarar forsknings- och resestipendier för 2022

Forskningsstipendium söks som en Individuell ansökan. En (1) till tre (3) månader kan beviljas för forskning av hög kvalitet inom öron- näs- och halsområdet. Exempelvis kan dessa medel utnyttjas för att kunna frigöra sig från kliniskt arbete under slutfasen av ett avhandlingsarbete eller för meritering inför ansökan om docentur, liksom för uppstart av avhandlingsarbete.  Handledare […]

Läs mer