Utbildningsdag Svenska Smärtläkarföreningen

Datum 31 mars 2023, kl 8.30 – 15.30 Tema Behandling av cancerrelaterad smärta Mötet sker som hybridmöte, fysiskt på SLFs lokaler, Villagatan 5 i Stockholm, och via Zoom länk: Föreläsarna tar frågor i samband med sin presentation och det blir en gemensam paneldiskussion i slutet av dagen. Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe 300 kronor. Kostnad: Deltaga […]

Läs mer