Kurs: Genetisk hörselnedsättning

En kurs arrangerad av ÖNH-kliniken vid Skånes universitetssjukhus, 16-17 mars 2023.

Innehåll:
grundläggande genetik,
genetisk utredning
av hörselnedsättning,
klinisk implementering
och samtalsmetodik

Målgrupp:
ST-läkare i hörsel- och balansrubbningar,
Specialistläkare i hörsel- och balansrubbningar
och i öron-, näs- och halssjukdomar.

Inbjudan med mer information!