Årsmöte SSHHK planerat

Fortbildning SFOHH

“Höstmöte och Årsmöte 2020” 201015-201016 i Uppsala. Detaljerat program och kallelse kommer inom kort