SRS-mötet 2023

SRS årliga möte hölls traditionsenligt på hösten, i ett något regnigt Göteborg, som dock lystes upp av det 80-tal näs- och bihåleintresserade som tog plats i föreläsningssalen på Hotel Post. Nytt för i år var att sponsorerna/utställarna äntligen hade ordentligt med utrymme, och detta dessutom i samma lokal som kaffet serverades i, vilket var till stor glädje för såväl deltagare som utställare!

Årets tema var ”Kronisk rinosinuit utan näspolyper” och detta avhandlades med bravur av samtliga föreläsare. En och annan näspolyp smög sig också in i det presenterade materialet. Uppdateringar angående användandet av biologiska läkemedel delgavs och bland annat nya spännande rön om mikrobiomets betydelse för rinosinuit presenterades. Årets inbjudne gästföreläsare, Andreas Leunig från München, höll en föreläsning kallad ”FESS: from Infundibulotomy to skull base surgery ‐ the versatility of endoscopy”. Middagen hölls även den på Hotel Post och var uppskattad men många tyckte att det var för lite dans, något som styrelsen tar till sig och arbetar på att ändra till nästa möte. SRS stipendium för bästa ST-föredrag vanns, i hård konkurrens, av Robin Natt och Dag Hakimi, för sitt arbete om komplicerad rinosinuit hos barn.

Det beslöts att nästa års möte ska tituleras ”Rinologins utmarker och gränsmarker” och kommer att gå av stapeln 10-11 oktober 2024 i Göteborg. Lokal är ännu inte bestämd. Gästföreläsare kommer att vara Manuel Bernal-Sprekelsen. Save the date!