SRS-mötet 17-18/9 2020 är inställt

photo-1516841273335-e39b37888115

På grund av rådande omständigheter vad avser covid-19 pandemin och dess osäkra framtida utveckling har vi i styrelsen efter noggrant övervägande beslutat om att ställa in mötet i september.  Vi planerar dock att återgå till ordningen och hålla mötet nästa år 2021 med samma tema: FESS: indikationer och komplikationer och hur vi lär ut FESS.

Då vi är en förening kommer vi enligt stadgarna hålla ett årsmöte med obligatoriska punkter den 17/9-20. Då kommer vi att besluta om datum för 2021-års möte. Det kommer att finnas möjlighet att delta digitalt såsom zoom eller liknande plattform. Mer information kommer framöver på hemsidan.