Grundläggande funktionell rekonstruktiv öronkirurgi

Sparsör_2022

Den 11:e (möjligen 12:e) temporalbenskursen ges i samarbete med PO Medica i Sparsör, den 31/3 till 1/4 2022. 
Niklas Danckwardt-Lillieström och P.O. Eriksson, Uppsala
För ytterligare information http://www.po-medica.se/utbildning/ eller kontakta pia.hjert@po-medica.se

Inbjudan