Välkommen att ha synpunkter på innehållet i nytt kunskapsstöd gällande vårdförlopp obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Samordna gärna svaren inom din organisation/klinik/region. Synpunkterna lämnas via Kunskapsstyrningens hemsida, se länk nedan.

Remissvaren behandlas av den nationella arbetsgruppen som därefter reviderar kunskapsstödet. Beslut om fastställande av kunskapsstödet fattas av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.Öron-, näs- och halssjukdomar | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Nationell arbetsgrupp för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn