Specialistskrivning 2023

ÖNH_samling

Specialistskrivningen går av stapel 24 mars 2023.

Sista anmälan 31 januari 2023 via anmälningsblankett.

För mer information!