SK-kurs Foniatri 12-15 oktober 2021

KS

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt Solna

Anmälan till:
madelene.roth-lundfeldt@sll.se

Kostnad: 11000:- vilket inkluderar kursmiddag.

Antal kursdeltagare: 20.

Kursledare :    Gunnar Björck
Kurssekreterare:  Madelene Roth Lundfeldt

Patientområde Öron Näsa Hals
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
Tel: 08-585 847 15

Föreläsare:  Stellan Hertegård. Per-Åke Lindestad, Riitta Möller, Emma Malmström, Elin Marsk, Kristina Nyberg, Gunnar Björck (samtliga specialister i röst o talrubbningar) samt logopederna Anna Lundblad, Maria Södersten, Karin Wier och Victoria Kelly.

Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare inom ÖNH. I mån av plats kan redan färdiga ÖNH-specialister antas.
Föreläsningar kommer att varvas med praktiska moment som undersökningsteknik, fonokirurgi och röstbehandling.
Föreläsningarna kommer att beröra: Röstens anatomi, fysiologi, diagnostik o behandling av benigna stämbandsförändringar, stämbandsförlamning, tidig larynxcancer, nasalering, neurologiska röst- och talrubbningar, pediatrisk larynxpatologi, proffsröst samt EILO/VCD.
Kursdeltagarna ska förbereda ett foniatriskt fall från sin hemmaklinik för presentation o diskussion.
Tre av kursdagarna kommer att hållas på Huddinge sjukhus och en på NKS i Solna.
Kursmiddag planeras till torsd 14/10.
Kursstart tisdag 12/10 kl 10.00 på Huddinge sjukhus. Avslutas fred 15/10 på Huddinge sjukhus.

Definitivt schema skickas till deltagarna en vecka innan kursstart.

Gunnar Björck