Kallelse till årsmöte 2023

Kära medlemmar i SFOHH!

Vi kallar härmed till årsmöte för SFOHHs medlemmar, den 14 september kl 10.30-12.00, Lokal H1+2 på Svenska Mässan.

Vg se bilagor för agenda, förslag på stadgeändring, verksamhetsberättelse, ekonomisk årsrapport, resultaträkning, valberedningens förslag till ny styrelse och förra årets mötesprotokoll.

Varmt välkommen att delta i mötet som innehåller höjdpunkter i form av prisutdelning, presentation av tjänsteenkäten och ny information om stipendier.

SFOHHs styrelse genom
Torbjörn Lindem, facklig sekreterare


Kallelse till årsmöte 2023

Agenda årsmötet 2023
Ekonomisk rapport 2022
Signerat protokoll 2022
Valberedningens förslag 2023
Verksamhetsberättelse 2022-2023
Stadgeändring SFOHH 2023