Frivillig specialistskrivning 22 mars 2024

Anmälan är nu öppen för att delta i frivillig specialistskrivning inom ÖNH-sjukdomar.

Anmälan sker via avsedd anmälningsblankett.
Sista anmälningsdag 26 januari 2024