Årsmöte 2022

logo

Bästa medlem i SFOHH!

Härmed kommer kallelse till ordinarie årsmöte 2022 för Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi (SFOHH).

Dag:  24 november 2022

Tid:   klockan 10.30 – 12.00

Plats: Aula Medica Karolinska institutet/sjukhuset, Stockholm.

Var god se bilagorna bestående av

Uppdaterad kallelse med agenda
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk årsrapport
Föregående årsmötesprotokoll
Valberedningens förslag till ny styrelse

Varmt välkomna!

SFOHHs styrelse
/ facklig sekreterare
Torbjörn Lindem