Forsknings- och resestipendium för 2021

acta

Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica ledigförklarar forsknings- och resestipendier för 2021

Forskningsstipendium söks som en individuell ansökan. En (1) till tre (3) månader kan beviljas för forskning av hög kvalitet inom öron- näs- och halsområdet. Exempelvis kan dessa medel utnyttjas för att kunna frigöra sig från kliniskt arbete under slutfasen av ett avhandlingsarbete eller för meritering inför ansökan om docentur, liksom för uppstart av avhandlingsarbete.

Resestipendierna avser huvudsakligen auskultationsbesök vid ÖNH-kliniker i Europa eller Nordamerika, men även övriga kontinenter kan komma ifråga. Målsättningen är att ny kunskap inom den kliniska ÖNH-verksamheten skall kunna ”hämtas hem”. Resestipendier för deltagande i kongress/konferens beviljas ej.

Sökande av Acta-stipendier skall vara medlem av Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi.

Ansökningstiden för stipendier börjar 31 augusti pågår fram till och med sista oktober.

Sten Hellström

Ordf, Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica