SK-kurs i Hörselrubbningar – utredning, orsaker och behandling hos barn och vuxna

Öronsnacka

Kursen vänder sig till ST-läkare i Öron-, näs- och halssjukdomar och Hörsel- och balansrubbningar.

Kursbeskrivning
Personer med hörselproblem utgör en stor patientgrupp inom öron-, näs och halsspecialiteten,
ibland med behov av akut omhändertagande. Besvären leder ofta till kroniska funktionshinder med
behov av medicinska, tekniska och psykosociala insatser. Kursens syfte är att ge en teoretisk och
praktisk grund avseende diagnostik och behandling av både vuxna och barn, samt en ökad kunskap
och förståelse för rehabiliterings- respektive habiliteringsinsatser från alla professioner inom
området.
Kursens mål och innehåll
Kursen omfattar hörselrubbningar i betydelsen hörselnedsättning, tinnitus och hyperakusi. Genom
föreläsningar, demonstrationer och fallstudier ges deltagarna en grundläggande kunskap i symptom,
orsaker samt diagnostiska metoder för hörselutredning i alla åldrar, hur resultaten ska tolkas samt
vilka insatser som kan erbjudas. Indikation och resultat vid medicinska, kirurgiska, hörseltekniska och
pedagogiska insatser behandlas. Genom seminarier och falldiskussioner ges ökad förståelse för vilken
inverkan en hörselnedsättning kan ha på språkutveckling, utbildning, arbete och livskvalitet. Kursen
omfattar även orsaker och behandling vid tinnitus och hyperakusi samt aktuell forskning inom
hörselområde.

Kurstillfälle: 2022-01-24 – 2022-01-26
Sista anmälningsdag: 2021-12-15

För mer information >>