Nationell luftvägskurs

Luftvägskurs_2022

OMHÄNDERTAGANDE AV SVÅR LUFTVÄG
6-9 SEPTEMBER 2022 – SKEPPSVIK

Välkommen till en multidisciplinär utbildning för omhändertagande av svår luftväg hos barn och vuxna. Kursen riktar sig till luftvägsintresserade primär- och bakjourer inom Anestesi/ intensivvård och ÖNH
Läs mer på www.luftvagskursskeppsvik2022.se

Anmälan öppnas 2022-01-01