27:3 FESS-kursen i Falun

20-22 november 2023

Ovanstående kurs som är den tjugosjunde i sitt slag riktar sig främst till nyblivna specialister eller ST-läkare mot slutet av sin ST som ämnar börja med endoskopisk bihålekirurgi.

Kursen består av föreläsningar, en live-operation samt ett praktiskt program där man får ”känna på” instrument och övrig utrustning. Dissektion på preparat ingår.

Deltagarantalet är begränsat till 12 st för att möjliggöra ett informellt möte.
Vi kommer också att demonstrera navigationsutrustning, samt använda denna vid operation.

Medverkar gör gästföreläsare och operatör prof. Pär Stjärne, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm. Han har stor erfarenhet av endoskopisk bihålekirurgi samt föreläst på internationella kurser.

Kursansvarig är Maria Carling.

Kursavgift 14 000:- inkluderar luncher samt kursmiddagar. Logi ingår ej.

Kursen är godkänd av Landstingets läkemedelsråd.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE. När vi mottagit din anmälan får du en bekräftelse på ditt deltagande, därefter faktureras deltagaravgiften. Återbetalning sker ej. Platsen kan dock överlåtas till annan person

Anmälan